De fleste voksne må betale for tannbehandlingen selv, men enkelte grupper kan få gratis tannbehandling, eller til redusert pris hos den offentlige tannhelsetjenesten. Les mer på:Helsenorge.

Er det aktuelt å søke sosialkontoret om støtte til tannbehandlingen, så må man i Oslo kontakte sosialkontoret først, før tannlege oppsøkes.

I enkelte tilfeller kan det utløses støtte fra trygden til tannbehandling, og siden vi har avtale med HELFO om direkte oppgjør, så slipper pasienten å legge ut for denne delen av kostnadene.