De fleste voksne må betale for tannbehandlingen selv, men enkelte grupper kan få gratis tannbehandling, eller til redusert pris hos den offentlige tannhelsetjenesten. Les mer på:Helsenorge.

For 21 – 24 åringer som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune kan vi nå utføre nødvendig undersøkelse og behandling med støtte fra tannhelsetjenesten i Oslo. Det betales da en egenandel på 25% av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Ordningen gjelder fra og med det kalenderåret du fyller 21 år og til og med det kalenderåret du fyller 24 år.
Til eksempel vil en vanlig undersøkelse med to røntgenbilder, tannstensrens og puss komme på kr 421,- i egenbetaling gjeldende for 2024.

Er det aktuelt å søke sosialkontoret om støtte til tannbehandlingen, så må man i Oslo kontakte sosialkontoret først, før tannlege oppsøkes.

I enkelte tilfeller kan det utløses støtte fra trygden til tannbehandling, og siden vi har avtale med Helfo om direkte oppgjør, så slipper pasienten å legge ut for denne delen av kostnadene.