De fleste voksne må betale for tannbehandlingen selv, men enkelte grupper kan få gratis tannbehandling, eller til redusert pris hos den offentlige tannhelsetjenesten.

For 21 – 24 åringer som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune kan vi nå utføre nødvendig undersøkelse og behandling med støtte fra tannhelsetjenesten i Oslo. Det betales da en egenandel på 25% av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Ordningen gjelder fra og med det kalenderåret du fyller 21 år og til og med det kalenderåret du fyller 24 år.
Til eksempel vil en vanlig undersøkelse med to røntgenbilder, tannsteinsrens og puss komme på kr 403,- i egenbetaling gjeldende for siste halvdel av 2023.

Er det aktuelt å søke sosialkontoret om støtte til tannbehandlingen, så må man i Oslo først kontakte sosialkontoret og få rekvisisjon, før tannlege oppsøkes.

I enkelte tilfeller kan det utløses støtte fra trygden til tannbehandling, og siden vi har avtale med HELFO om direkte oppgjør, så slipper pasienten å legge ut for denne delen av kostnadene.

Under ser du våre tannlegepriser:

Generelle tjenester
Undersøkelse med 2 digitale røntgenbilder 1100
Tannstensrens (inntil 15 min.) 770
Undersøkelse, tannstensrens og puss 1250
Undersøkelse, 2 røntgenbilder, tannstensrens og puss 1300
Omfattende undersøkelse før implantatbehandling 1700
Minstehonorar/enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep 430
Tillegg ved behandling med premedikasjon 625
Lokal anestesi (bedøvelse) 230
Digitalt røntgenbilde 180
Klinisk foto 100
Fyllinger
Liten komposittfylling 1080-1420
Middels stor komposittfylling (klasse II. Molar) 1660-2100
Stor komposittfylling (Dobbeltsidig klasse II.) 2000-2500
4 eller 5 flaters komposittfylling, etter medgått tid, timepris: 2700
Midlertidig fylling 690
Rotfylling
Rotfylling av vital tann, 1 kanal, inkl. temporær toppfylling 4620-4850
Rotfylling av vital tann, 2 kanaler, inkl. temp. toppfylling 4960-6550
Rotfylling av avital tann, etter medgått tid, timepris: 2700
Kirurgi
Ukomplisert ekstraksjon, inkl. røntgen og anestesi 2000
Ekstraksjon av ytterligere tann i samme område/på samme dag 660
Kirurgisk fjerning av retinert tann eller dypereliggende rot, inkl. røntgen og anestesi (støtte fra Helfo er fratrukket) 2730
Protetikk
MK-krone på jeksel 8000
MK-krone på fortann 9200
Zirkonia krone på jeksel 8600
Zirkonia krone på fortann 9500
Amalgamsanering før kronebehandling, etter medgått tid, timepris: 2700
Stiftforankring, 3M Fiberpost + Biscore konus 2300
Porselens skallfasade 9500
Helprotese i en kjeve 17300
Partiell protese 17300
Rebasering 4400
Implantatprotetikk
MK-krone på implantat i overkjevens front 16450
Zirkonia-krone på individuell zirkonia distanse 18000
Periodontal behandling
Behandling av marginal periodontitt, inntil 30 min. behandling (støtte fra Helfo er fratrukket) 1200
Tillegg for kirurgisk inngrep ved periobehandling (støtte fra Helfo er fratrukket) 1050
Øvrig behandling
Hjemmebleking m/ skinne + Opalescence gel, pr. kjeve 2600
Ubenyttet time
Ved avbestilling under 24 timer før avtalt tid eller uteblivelse fra time, belastes kr 400,- pr. påbegynte 15 min.
Betingelser og avtaler
Prislisten er gjeldende fra 01.01.2023
Prisene forutsetter kontant/kort betaling etter hver time.
Vi aksepterer: Mastercard og Visa.
Ved avtalt fakturering tilkommer et fakturagebyr på kr 60,-.
Vi har avtale med Helfo om direkte oppgjør.