De fleste voksne må betale for tannbehandlingen selv, men enkelte grupper kan få gratis tannbehandling, eller til redusert pris hos den offentlige tannhelsetjenesten.

For 21 – 24 åringer som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune kan vi nå utføre nødvendig undersøkelse og behandling med støtte fra tannhelsetjenesten i Oslo. Det betales da en egenandel på 25% av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Ordningen gjelder fra og med det kalenderåret du fyller 21 år og til og med det kalenderåret du fyller 24 år.
Til eksempel vil en vanlig undersøkelse med to røntgenbilder, tannstensrens og puss komme på kr 421,- i egenbetaling gjeldende for 2024.

Er det aktuelt å søke sosialkontoret om støtte til tannbehandlingen, så må man i Oslo først kontakte sosialkontoret og få rekvisisjon, før tannlege oppsøkes.

I enkelte tilfeller kan det utløses støtte fra trygden til tannbehandling, og siden vi har avtale med HELFO om direkte oppgjør, så slipper pasienten å legge ut for denne delen av kostnadene.

Under ser du våre tannlegepriser:

Generelle tjenester
Undersøkelse med 2 digitale røntgenbilder 1155
Tannstensrens (inntil 15 min.) 810
Undersøkelse, tannstensrens og puss 1300
Undersøkelse, 2 røntgenbilder, tannstensrens og puss 1350
Omfattende undersøkelse før implantatbehandling 1785
Minstehonorar/enkel etterkontroll etter kirurgisk inngrep 450
Tillegg ved behandling med premedikasjon 625
Lokal anestesi (bedøvelse) 240
Digitalt røntgenbilde 190
Klinisk foto 100
Fyllinger
Liten komposittfylling 1190-1640
Middels stor komposittfylling (klasse II. Molar) 1830-2430
Stor komposittfylling (Dobbeltsidig klasse II.) 2200-2890
4 eller 5 flaters komposittfylling, etter medgått tid, timepris: 2970
Midlertidig fylling 760
Rotfylling
Rotfylling av vital tann, 1 kanal, inkl. temporær toppfylling 4850-5100
Rotfylling av vital tann, 2 kanaler, inkl. temp. toppfylling 5200-6880
Rotfylling av avital tann, etter medgått tid, timepris: 2970
Kirurgi
Ukomplisert ekstraksjon, inkl. røntgen og anestesi 2200
Ekstraksjon av ytterligere tann i samme område/på samme dag 690
Kirurgisk fjerning av retinert tann eller dypereliggende rot, inkl. røntgen og anestesi (støtte fra Helfo er fratrukket) 2830
Protetikk
MK-krone på jeksel 8400
MK-krone på fortann 9660
Zirkonia krone på jeksel 9000
Zirkonia krone på fortann 9980
Amalgamsanering før kronebehandling, etter medgått tid, timepris: 2970
Stiftforankring, 3M Fiberpost + Biscore konus 2420
Porselens skallfasade 9980
Helprotese i en kjeve 18200
Partiell protese 18200
Rebasering 4620
Implantatprotetikk
MK-krone på implantat i overkjevens front 17270
Zirkonia-krone på individuell zirkonia distanse 18900
Periodontal behandling
Behandling av marginal periodontitt, inntil 30 min. behandling (støtte fra Helfo er fratrukket) 1260
Tillegg for kirurgisk inngrep ved periobehandling (støtte fra Helfo er fratrukket) 1100
Øvrig behandling
Hjemmebleking m/ skinne + Opalescence gel, pr. kjeve 2700
Ubenyttet time
Ved avbestilling under 24 timer før avtalt tid eller uteblivelse fra time, belastes kr 450,- pr. påbegynte 15 min.
Betingelser og avtaler
Prislisten er gjeldende fra 01.01.2024
Prisene forutsetter kontant/kort betaling etter hver time.
Vi aksepterer: Mastercard og Visa.
Ved avtalt fakturering tilkommer et fakturagebyr på kr 60,-.
Vi har avtale med Helfo om direkte oppgjør.